Van krijtbord naar online kennis jacuzzi

Is online onderwijs nodig? Maurits Berger stelt die vraag zichzelf tijdens de opening van de Surf Onderwijsdagen. 

Ja absoluut, stelt Berger, want het onderwijs heeft het nodig. Wat hij mist is creatief denken en de ruimte daarvoor. Ook mist hij teveel de wereld van buiten, want daar is enorm veel kennis te halen. 

Maar hoe? 

Hoe vertaal je bord en krijt naar een online wereld? Kijk naar mogelijkheden in plaats van oplossingen, want oplossingen zijn gericht op problemen en mogelijkheden geven juist nieuwe energie! De eerste stappen die Berger erin zette was via een Mooc, maar al snel vond hij dat te kil. Video’s opnemen op zijn eigen kantoor maakte alles wat intiemer en persoonlijker. Maar ook dat beeld kwam ter discussie te staan, en kwamen ze uit op een Podcast. Uiteindelijk had Berger een heel arsenaal aan materiaal, waardoor hij zich meer kon richten op de begeleiding van studenten dan puur de kennisoverdracht, die al in andere materialen gevat waren. Berger kwam er ook achter dat zo’n online cursus kan helpen in het doen van onderzoek. 

Wat?

Online onderwijs is een manier van omgaan met onderwijs. Het moet passen bij de docent, het onderwijs en de student. Het was voor Berger dus echt een bewuste keuze om in te stappen, in plaats van zomaar ergens achteraan hollen. Wat is de leerervaring die je mee wilt geven aan studenten? 

Berger zocht discussie, maar gezien zijn onderwerp kwam dat moeilijk en lastig op gang. Maar door dit naar de online wereld te verplaatsen met de juiste film/foto beelden zorgt het voor meer engagement bij de student, waardoor er meer discussie loskomt. Ook surveys gebruikt hij, om de mening te peilen van studenten (weliswaar anoniem). Wat Berger vooral wilde was een inclusieve leeromgeving, waar iedere student bij betrokken is en input aan kan leveren. Berger voelt zich nu een beheerder van een kennis jacuzzi, waarbij het bruist en hij ervoor zorgt dat de boel niet overstroomt. 

Berger wil vooral een brug slaan tussen kennis hebben en kennis toepassen. Door de inzet van online technologie, merkt hij dat studenten het beter kunnen toepassen en ook andere vaardigheden benutten dan voorheen. 

Deze blog is geschreven naar aanleiding van de SURF Onderwijsdagen 2018. Bekijk andere blogs in deze reeks.